Disclaimer

 

Aansprakelijkheid camerareus.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die camerareus.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de camerareus.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

camerareus.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 

Online aankopen via camerareus.nl

camerareus.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. camerareus.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

 

Reviews door consumenten

Op camerareus.nl proberen we de reviews zo goed mogelijk te spiegelen met de reviews van de verkopende partij. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden.

 

Foutieve informatie

camerareus.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan camerareus.nl.

camerareus.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. camerareus.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

 

Conflicten

camerareus.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de camerareus.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij camerareus.nl BV. De website van camerareus.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van camerareus.nl. De website van camerareus.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan camerareus.nl, zulks ter beoordeling van camerareus.nl.